Msze święte:

  • W tygodniu:

6:30 i 18:00 
(w okresie zimowym 6:30 i 17:00) 

  • W soboty: 

8:00 i 18:00

  • W niedziele: 

7:30, 9:30 (młodzieżowa), 11:00, 12:15, 16:30
19:30 (msza recytowana) 

Jadłodajnia

Z okazji nadania naszemu miastu patrona św. Jana Nepomucena z inicjatywy ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia powstała Jadłodajnia przy Parafii św. Katarzyny 10 czerwca 2002 r. W budynku OSP Jastrzębie Górne przy ul. Pszczyńskiej 140 został wydany pierwszy ciepły posiłek kilkudziesięciu osobom. Inicjatorami tego zadania byli: Proboszcz Parafii św. Katarzyny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju oraz Urząd Miejski. Parafia zapewniała produkty żywnościowe, MOPS pracowników - kucharzy a Urząd Miasta media( gaz, prąd, wodę). Dla ilustracji problemu warto podać że np. w roku 2003 wydano razem 27179 posiłków. Liczba ta stale wzrastała. 11 kwietnia 2004 r. w budynku OSP Jastrzębie Górne rozpoczął się remont i dlatego Jadłodajnia została przeniesiona do budującego się Domu Parafialnego. Parafia nie dysponowała innym obiektem. Nie można było gotować, bo kuchnia nie była jeszcze dostatecznie urządzona. Osób korzystających z pomocy było coraz więcej, ograniczono się jednak do wydawania suchego prowiantu. Od 11 kwietnia 2004 r. Jadłodajnia nie przygotowywała ciepłych posiłków, ponieważ nie było dotacji na media z Urzędu Miasta. Wydawano tylko suchy prowiant zakupiony z środków własnych i pozyskany od sponsorów. Od 25 kwietnia 2005 r. Jadłodajnia Parafialna rozpoczęła wydawać ciepłe posiłki. W dniu 21 kwietnia 2005 r. została zawarta umowa dotacji miedzy Urzędem Miasta a Parafią Św. Katarzyny, której celem było "wydawanie gorącego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej". Listę 200 osób przygotował MOPS, ale korzystających z pomocy było więcej. Każda osoba głodna otrzymała gorący posiłek. 31 grudnia 2005r. skończyła się dotacja z Urzędu Miasta. Najgorsze miesiące ostrej zimy : styczeń i luty 2006r. były bez dotacji. Parafia z własnych środków przygotowywała ciepłe posiłki i dodatkowo wydawała gorącą herbatę. Od 1 marca do końca października 2006r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotuje posiłki. Parafia daje kucharzy, opłaca media (gaz, energię, wodę itd.) oraz organizuje suchy prowiant. Pomaga także tym osobom, które nie są zakwalifikowane do otrzymania posiłków przez MOPS, a przychodzą głodne do Jadłodajni. Każdy potrzebujący otrzyma pomoc, nie ma osoby, która nie dostałaby kawałka chleba i ciepłej strawy. Dwa razy w roku Parafia organizuje uroczyste spotkania dla wszystkich. Są to : Wigilia Bożego Narodzenia i Śniadanie Wielkanocne. Wtedy wszystkie osoby biorą udział w uroczystości, podczas której spożywają tradycyjne potrawy i na zakończenie otrzymują paczki żywnościowe. Działalność Jadłodajni obejmuje całe miasto. Stałymi sponsorami od początku istnienia Jadłodajni są : Zakłady Mięsne HAGA, Piekarnia JEDYNKA, PRYMAT oraz indywidualni dobroczyńczy. Chciałbym, żeby inne osoby i zakłady pracy włączyły się w pomoc najbardziej potrzebującym w naszym mieście. Głodnym nie ubywa, ale przybywa, choć spada bezrobocie. Dlatego zwracam się z Apelem o pomoc. Będę wdzięczny za każdy grosz przekazany na ten cel.