Msze święte:

  • W tygodniu:

6:30 i 18:00 
(w okresie zimowym 6:30 i 17:00) 

  • W soboty: 

8:00 i 18:00

  • W niedziele: 

7:30, 9:30 (młodzieżowa), 11:00, 12:15, 16:30
19:30 (msza recytowana) 

Pierwsza komunia

Nie będziemy w tym miejscu podawać przepisów kościelnych dotyczących korzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania oraz dotyczących przyjmowania Komunii Świętej, ale najważniejsze informacje o przygotowaniu dzieci w naszej parafii do przyjęcia tych sakramentów. Z reguły dzieci przygotowywane są podczas zajęć katechetycznych w klasie drugiej (trzeciej). Przygotowującym jest katechetka w szkole oraz ks. Proboszcz. Stawiają oni przed dziećmi oraz ich rodzicami następujące wymagania:

  • Obecność regularna na katechezie w szkole,

  • Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy drugiej (trzeciej),

  • Obecność na Mszy św. niedzielnej i świątecznej,

  • Obecność na Mszy św. szkolnej.

  • Rodzice dzieci, zobowiązani są do udziału w katechezach organizowanych dla nich przy parafii.