Msze święte:

  • W tygodniu:

6:30 i 18:00 
(w okresie zimowym 6:30 i 17:00) 

  • W soboty: 

8:00 i 18:00

  • W niedziele: 

7:30, 9:30 (młodzieżowa), 11:00, 12:15, 16:30
19:30 (msza recytowana) 

Skład

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2017-2022

w Parafii Św. Katarzyny

w Jastrzębiu Zdroju Górnym

 

 

Z URZĘDU:

1. Ks. Proboszcz Stefan Wyleżałek,

2. Ks. Wikariusz Dariusz Kamiński,

3. Ks. Wikariusz Andrzej Kotula,

4. Leonard Krajewski – Kościelny,

5. Emilia Kaczorowska – Katechetka.

 

Z MIANOWANIA:

6. Krzysztof Gorczyca – Nadzw. Szafarz Komunii św.,

7. Alicja Kaczorowska – Ruch „Światło Życie”,

8. Teresa Fajkis – Parafialne „Caritas”,

9. Krystyna Piechoczek – Przew. Zarz. Osiedla Jastrz. Górne i Dolne,

 

Z WYBORU:

10. Ryszard Piechoczek,

11. Hanna Grygierek,

12. Gabriela Grygier,

13. Adam Kubonik,

14. Bożena Śmietana-Skiba,

15. Dorota Woźnica-Widziołek,

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 18 czerwca 2017r.

 

                                                                  Ks. Stefan Wyleżałek

                                                                           proboszcz