Msze święte:

  • W tygodniu:

6:30 i 18:00 
(w okresie zimowym 6:30 i 17:00) 

  • W soboty: 

8:00 i 18:00

  • W niedziele: 

7:30, 9:30 (młodzieżowa), 11:00, 12:15, 16:30
19:30 (msza recytowana) 

Zamawianie intencji

Intencje mszalne zamawiamy w kancelarii parafialnej podając datę i godzinę odprawianej Mszy św. Jeżeli termin jest wolny, dokładnie podajemy w jakiej intencji chcemy, aby wspólnota Kościoła zgromadzona na Eucharystii szczególnie się modliła i komu mają być przeznaczone owoce sprawowanej liturgii. Należy czuwać, by wyraźnie wypowiedzieć lub napisać nazwiska osób, najlepiej po wpisaniu do księgi intencji upewnić się co do poprawności wpisu, czy został on dokonany tam, gdzie sobie tego życzyliśmy, również, czy zgadzają się imiona i nazwiska osób przez nas podanych.

Należy intencje traktować jako szczególna prośba do Pana Boga, a nie jak koncert życzeń, dlatego podajemy w intencji za kogo chcemy się modlić i o co (różnego rodzaju litanie i pełne wspaniałości języka zwroty są tu niewskazane).

Niepokojąca jest praktyka zatajania tożsamości osób, za które się modlimy np.: „w pewnej intencji” – traktujmy takie sytuacje bardzo wyjątkowo. Wprowadza to bowiem do naszej wspólnoty zamęt i wzajemną obojętność. Czy wstydzimy się naszej wiary, czy wstydzimy się naszego wieku, tego, że ktoś za mnie się modli? Dla rodziny (także parafialnej), która jest wspólnotą, intencja każdego, kto ją tworzy, jest mobilizacją wszystkich do żarliwej modlitwy. Pan Bóg wie wszystko, a my ludzie, którzy wysłuchujemy, najczęściej złożonej i skomplikowanej intencji, z której nic nie wynika, nie odczuwamy modlitewnej mobilizacji. Oto przykład takiej intencji: „Ku czci Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Barbary i św. Judy Tadeusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę, udaną operację w pewnej intencji…”. Przez dobrą chwilę słuchamy czegoś, z czego i tak nic dla modlącej się wspólnoty nie wynika!

Ewentualne poprawki treści intencji należy zgłosić najpóźniej 10 dni przed terminem zamówionej Mszy św.